A1  

USTANOVE, PODUZEĆA I JAVNI OBJEKTI

AUTOBUSNI KOLODVOR - Kolodvorska 31; E4

BILOKALNIK - Dravska 17; F2

CARINARNICA - Kolodvorska 12A; E4

DJ. VRTIĆ TRATINČICA - Trg podravskih heroja 7; E4

DOM MLADIH - Hrvatske državnosti 10; F4

DOM ZDRAVLJA - Trg Tomislava Bardeka 10; G4

ERSTE STEIERMARKISCHE BANK - Nemčićeva 1; F4

FINA - Opatička 1; F4

GALERIJA KOPRIVNICA - Zrinski trg 9; F4

GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ - Dr. Ž. Selingera 3A; G4

GRADSKI BAZENI - Cerine; H6

GRADSKI STADION - Mihovila Pavleka Miškine; G4

GRADSKA VIJEĆNICA - Zrinski trg 1; F4

GROBLJE SVETI DUH - Varaždinska cesta 24; D3

HEP - HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - Hrvatske državnosti 32; F5

HOTEL PODRAVINA - Hrvatske državnosti 9; F4

HP - HRVATSKA POŠTA - Florijanski trg 18; F4

HRVATSKE ŠUME - Ivana Meštrovića 28; E4

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - Ivana Meštrovića 25; E4

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - Hrvatske državnosti 3; F4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE - Florijanski trg 18; F4

INA-NAFTAPLIN - Hrvatske državnosti 8; F4

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KOPRIVNICA - Oružanska 1; G5

KATOLIČKA CRKVA, ŽUPNI URED SV. NIKOLE - Đure Estera 2; F5

KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ - Zrinski trg 6; F4

KOMUNALAC - Mosna 15; F5

KRŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA - Vijećnička 13; F5

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA - Hrvatske državnosti 7; F4

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE - Trg dr. Leandera Brozovića 1; F5

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA - Trg slobode 7; E4

OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK - Dr. Željka Selingera 1; G4

OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI - Hrvatske državnosti 5; F4

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ - Svilarska 14; F4

OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI - Školska 5; F5

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ - Miklinovec 6A; G5

OSNOVNA ŠKOLA ĐURO ESTER - Trg slobode 5; E4

OSNOVNA ŠKOLA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU COOR PODRAVSKO SUNCE - Hercegovačka; E4, E5

PODRAVKA - Ante Starčevića 32; E3

PODRAVSKA BANKA - Opatička 1A; F4

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA - Trg E. Kumičića 18; G5

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. TROJICE - Nemčićeva; F5

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - Trg bana Josipa Jelačića 14; F4

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - Starogradska 1; F5

REPUBLIČKI FOND MIROV. I INVALIDSKOG OSIG. - Hrvatske državnosti 3; F4

RIMOKATOLIČKA ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA - Dr. Željka Selingera 16; H4

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZNESENJA BDM - Močile; A2

SLATINSKA BANKA - Dr. Željka Selingera; G4

SLOGA TVORNICA OBUĆE - M. Pavleka Miškine 5; F4

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA - Trg slobode 7; E4

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE - Trg bana Josipa Jelačića 7; F4

TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPR.-KRIŽ. ŽUPANIJE - Trg bana J. Jelačića 15; F4

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPR.-KRIŽ. ŽUPANIJI - Nemčićeva 5; F4

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPR.-KRIŽ. ŽUP., MATIČNI URED - Zrinski trg 1; F4

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA - Trg bana Josipa Jelačića 7; F4

ZAGREBAČKA BANKA - Ivana Meštrovića 27; E4

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - Kolodvorska 10; E4

ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG - Franjevačka 1; F5

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA - Nemčićeva 5; F4

ŽUPANIJSKI SUD U KOPRIVNICI - Hrvatske državnosti 7; F4

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO - Matije Gupca 2; F5

ULICE

A. G. MATOŠA; D5

ADOLFA DANIČIĆA; F2, G2

ANDRIJE HEBRANGA; C2, D2, D3

ANTE NEIMAREVIĆA; G5, H5

ANTE STARČEVIĆA; E3, E4, F4

ANTUNA MIHANOVIĆA; E5, E6, F5

AUGUSTA ŠENOE; E4, E5

BAJER; F7

BEČ; F6

BILOGORSKA; E6

BJELOVARSKA CESTA; G6, G7, G8, H8, I8

BOŽENE LOBOREC; H5

BRAĆE MALANČEC; E6

BRAĆE RADIĆA; G4, G5, G6, H6

BRAĆE WOLF; F2, G2

BRUNE BUŠIĆA; D3, E3

CIGLANA; E6, E7

CINDERIŠČE; E6

CRNOGORSKA; A6, B5, B6, C5, D5

CVJETNA; D5, E5

ČAKOVEČKA; D3, D4

ČARDA; G2, H1, H2

ČOMBOROV PUT; B3, B4

DALMATINSKA; E5

DANICA

DOMŽALSKA; D4, E3, E4

DONJI BANOVEC; E3, F3, F4

DORE PEJAČEVIĆ; F6, F7

DR. NIKOLE SERTIĆA; A3, B2, B3, C2

DR. ŽELJKA SELINGERA; G4, H4, H5, I5

DRAVSKA; F2, F3

DUBOVEC; E5

DUBOVEČKI BREG; B3, B4

DUBOVEČKI DOL; A4, A5

DUGA ULICA; F4

ĐELEKOVEČKA CESTA

ĐURE BASARIČEKA; E4, E5, F4

ĐURE ESTERA; F4, F5

ĐURE SUDETE; G6

FERDE RUSANA; E7, F7

FLORIJANSKI TRG; F4

FORTUNATA PINTARIĆA; G6

FRANA GALOVIĆA; F3, F4, G3

FRANKOPANSKA; F4, F5, G5

FRANJE GAŽIJA; F3, F4

FRANJE MRAZA; G4, G5

FRANJEVAČKA; F5

GIBANIČNA; G3

GORANA KOVAČIĆA; E5, E6, F5

GORIČKA; F6, F7, F8

GORNJI BANOVEC; F3

GOSPODARSKA ULICA; G7

GRGURA KARLOVČANA; D5, E5

HERCEGOVAČKA; E5

HEREŠINSKA; G4, H3, H4, I3

HRVATSKE DRŽAVNOSTI; F4, F5

HRVATSKIH BRANITELJA; E4, E5

I VINODOLSKI ODVOJAK; C4, D4

I VINOGRADSKI ODVOJAK; C4

II VINOGRADSKI ODVOJAK; C4, C5

III VINOGRADSKI ODVOJAK; B4, C4

IV VINOGRADSKI ODVOJAK; C4, C5

II VINODOLSKI ODVOJAK; C4, D4

ISTARSKA; E4, E5

IVANA ČESMIČKOGA; E2, E3, F2, G1, G2

IVANA ĐURKANA; F3, G2, G3

IVANA GENERALIĆA; F4

IVANA MAŽURANIĆA; F5, F6

IVANA MEŠTROVIĆA; E4

IVANA SABOLIĆA; G6

IVANA TRNSKOG; I8

IVANA TRUBELJE; A3, B2, B3

IVANJSKA; E4, F3, F4

IVANJSKA CESTA; E1, E2, E3

IVE PEVALEKA; H5

IVICE HIRŠLA; E6

JOSIPA BUKOVČANA; G1, G2, H2

JOSIPA J. STROSSMAYERA; E5

JOSIPA KOZARCA; E4, E5

JOSIPA REŠA; G4

JOSIPA SIRUTKE; A5, B3, B4, B5

JOSIPA VARGOVIĆA; F4

JURJA BEDENIKA; D3, D4

KALNIČKA; D3

KATARINE ZRINSKI; F6

KNEZA BRANIMIRA; C2, C3

KNEZA DOMAGOJA; G4, H4, I4

KOLODVORSKA; D4, D5, E3, E4

KOZARNJAK; C2, C3

KRALJICE JELENE; E6, F6

KRIŽEVAČKA; D5, E5, F5

KRIŽEVAČKA CESTA; B7, C5, C6, C7, D5

KRSTE HEGEDUŠIĆA; E5, F5

LEDINSKA; G3, G4

LUDBREŠKA; C2, D2

LUDBREŠKI ODVOJAK; C2, D2

LJUDEVITA GAJA; E4, E5

LJUDEVITA POSAVSKOG; E5

MAGDALENSKA; F6

MARIJANSKA; A2, B1, B2

MARIŠKINA ULICA; E6

MAROVSKA; F4, G4

MATIJE GUPCA; F5, F6

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE; G2, G3, G4

MIJE ŠIMEKA; H4, H5

MIKLINOVEC; G5, G6, H5, H6, I5, I6, J6

MILANA GRAFA; G6

MILANA KRMPOTIĆA; F5

MIRKA VIRIUSA; F3, F4, G4

MIROSLAVA KRLEŽE; G4, G5, G6

MOČILE; A1, A2, B1

MOČILSKI ODVOJAK I; A1, A2, A3

MOČILSKI ODVOJAK II

MOSNA; F5

NEMČIĆEVA; F4

NIKOLE SELAKA; G6

NIKOLE TESLE; E4

NOVI BREŽANEC; F6, G6

OBRTNIČKA; G2

OMLADINSKA; F6

OPATIČKA; E4, F4

ORUŽANSKA; F5

PAVELINSKA; E3, F3

PAVLA VUKA PAVLOVIĆA; F3, F4

PETRA SVAČIĆA; F6

PETERANSKA CESTA; G2, H1, H2, I1

PLANINARSKA; B7, C7, C8

PODOLICE; D4, D5

PODRAVSKA; E4, E5

POTOČNA; F5, F6

PRAVEDNIKA MEĐU NARODIMA; F4

PRELOŽNA; G4

PROLJETNA; E6, F6

RADNIČKA CESTA; F7, G7, G8

REBERINSKA; F5

REČKO POLJE; A6, A7, B7

RUDEŠINKIN BREG; B6, C6, C7

RUDOLFA HORVATA; D5, D6, E5, E6

SAJMIŠNA; F5, G5

SEVEROVEC; F3

SLAVKA LOWYJA; G4

SOKOLSKA; G5

STANKA SULIMANOVIĆA; E6

STARI BREŽANEC; F6, G5, G6

STAROGRADSKA; E6, E7, F5, F6

STJEPANA KUKECA; G3, G4

STJEPANA MIKLAUŽIĆA; E5

SUPILOVA; D3

SVILARSKA; F4

ŠIROVICE; E8, F8

ŠKOLSKA; F5

ŠPOLJARSKA; D6, E6

TARAŠČICE; E4, F4

TINA UJEVIĆA; C2, C3, C4

TOME BLAŽEKA; G4

TOME ČIKOVIĆA; H4, H5

TOME PROSENJAKA; D3

TOME ŠESTAKA; G4

TRAKOŠĆANSKA; B6, B7, C7

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA; F4, G4

TRG EUGENA KUMIČIĆA; G4, G5

TRG IVANA PAVLA II; H5

TRG KRALJA KREŠIMIRA; E4

TRG KRALJA TOMISLAVA; E4

TRG KRALJA ZVONIMIRA; E5

TRG DR. LEANDERA BROZOVIĆA; F5

TRG MLADOSTI; F4, F5

TRG PODRAVSKIH HEROJA; E4

TRG SLOBODE; E4

TRG TOMISLAVA BARDEKA; G4

TRG ZLATE BARTL; G5

ULICA HRASTOVA; A5

ULICA VRBICA; B5

VARAŽDINSKA CESTA; A1, B1, B2, C2, D2, D3, E3

V VINOGRADSKI ODVOJAK; B4, B5

VIJEĆNIČKA; F5

VINICA; A3, A4, B3, C3

VINIČKA; D4, D5, E5

VINIČKI DOL; C3

VINIČKI ODVOJAK I; C3

VINIČKI ODVOJAK II; B3

VINIČKI PUT; B3, C3, C4, D4

VINKA ČESIJA; F6

VINKA VOŠICKOG; G4, H4, H5

VINODOLSKA; D3, D4

VINOGRADSKA; A5, B4, B5, C4, D4

VLADIMIRA NAZORA; E4, E5, F4, F5

VOĆARSKI PUT; B2, B3, C2

ZAGORSKA; C5, D5

ZVIRIŠĆE; A3

ZAGREBAČKA; D4, D5, E3, E4

ZRINSKI TRG; F4

ZVONIMIRA GOLOBA; H5

Područje obuhvata ovog plana