D4 pogled iz zraka D3  
C4

E4
 

D5

 

Cijela karta