E4 pogled iz zraka E3  
D4

F4
 

E5

 

Cijela karta