F4 pogled iz zraka F3  
E4

G4
 

F5

 

Cijela karta