G4 pogled iz zraka G3  
F4

H4
 

G5

 

Cijela karta