H4 pogled iz zraka H3  
G4

I4
 

H5

 

Cijela karta